Podmínky použití

1. Podmínky

Vstupem do této školy souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami použití, všemi příslušnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, máte zakázáno používat nebo přistupovat na tento web. Materiály obsažené v této škole jsou chráněny příslušným zákonem o autorských právech a ochranných známkách.


2. Použijte licenci

Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii veškerých stahovatelných materiálů na webových stránkách školy pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli převod vlastnictví, a na základě této licence nesmíte:

Upravovat nebo kopírovat materiály;

použití materiálů pro jakékoli komerční účely nebo pro jakékoli veřejné vystavení (komerční nebo nekomerční);

pokusit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách školy;

odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická oznámení; nebo

převést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jakémkoli jiném serveru.

Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte některá z těchto omezení a společnost může být kdykoli ukončena. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo ukončení této licence musíte zničit všechny stažené materiály, které vlastníte, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na webových stránkách školy jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Škola neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a vzdává se veškerých dalších záruk, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiného porušování práv. Škola dále nezaručuje ani nevyjadřuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na jejích webových stránkách nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakýchkoli stránkách odkazovaných na tyto stránky.


4. Omezení

Škola v žádném případě neodpovídá za žádné škody (včetně, mimo jiné, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo z důvodu přerušení podnikání) vyplývajících z použití nebo nemožnosti použít materiály na webových stránkách školy, škole nebo autorizovaná škola byla o možnosti takové škody ústně nebo písemně informována. Protože některé jurisdikce nepovolují omezení implikovaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, tato omezení se na vás nemusí vztahovat.


5. Revize a Errata

Materiály, které se objevují na webových stránkách školy, mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Škola nezaručuje, že žádný z materiálů na jejích webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Škola může kdykoli bez předchozího upozornění provést změny materiálů obsažených na svých webových stránkách. Škola se však nezavazuje k aktualizaci materiálů.


6. Odkazy

Škola nekontrolovala všechny stránky odkazované na její webové stránky a nenese odpovědnost za obsah žádných takových odkazovaných stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená souhlas školy. Používání takových propojených webových stránek je na vlastní riziko uživatele.


7. Úpravy podmínek použití webu

Škola může kdykoli bez předchozího upozornění revidovat tyto Podmínky používání svých webových stránek. Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Podmínek používání.


8. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok související s webovou stránkou školy se řídí zákony domovské jurisdikce vlastníka školy bez ohledu na ustanovení o kolizi zákonů.

Projekt Clash of Skills je zřízen Českou softballovou asociací.