Poslaním Clash of Skills je nabídnout metodiku rozvoje pohybových schopností a motivovat trenéry k jejímu pravidelnému zapojení do tréninku. Cílené obsažení práce na všeobecných pohybových schopnostech (koordinace, rychlost, reakce, pohyblivost, výbušnost, síla) v tréninku vychová hráče a hráčky, kteří umí dobře ovládat a efektivně využívat své tělo. Ti se pak na základě pohybového základu lépe učí specifickým dovednostem daného sportu a jsou připraveni pracovat i na jeho kondičních nárocích, jsou tak také méně náchylní ke zraněním. 


Nabízíme vám zdarma metodická videa rozvoje rychlosti, koordinace, výbušnosti a síly. Zveme vás na souboj dovedností, který bude probíhat na vybraných turnajích v kategoriích do 9, 11 a 13 let. Domluvit se s námi můžete také na asistenci přímo ve vašem klubu.


Tato platforma zároveň slouží pro školení trenérů České softballové asociace. Najdete zde teoretické části školení, která jsou zpřístupněna účastníkům školení přihlášeným skrze systém ČSA.


"Když dáme dítěti do vínku správné pohybové návyky, tak bude mít lepší startovní čáru pro specifické činnosti (softball). Pokud ale nebude pohyby v té obecné rovině umět, tak ta specifická nikdy nedosáhne úrovně, kterou by to dítě ve skutečnosti mohlo mít."


- PhDr. Radim Jebavý, Ph.D., Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

"Český softball má rozvojově pokryté kategorie do 22, resp. 23 let, do 18 a do 15 let v rámci projektu STM.

Dosud nám ale chyběl program pro ty nejmladší. Právě proto vznikl program Clash of Skills cílený právě na kategorie do 13, 11 a 9 let."


- Jaroslav Korčák, hlavní trenér reprezentace mužů