NAŠE VIZE

Clash of Skills (čti /kleš of skils/) chce posunout český softball kupředu ve výchově svěřenců tak, aby se zvedl jejich potenciál stát se co nejlepšími a zdravými softbalisty. Softball je založen na rychlosti, reakci, obratnosti, mrštnosti, výbušnosti, síle i koordinaci. Všechny tyto složky musí mít svěřenec maximálně rozvinuté, aby mohl využít svého potenciálu naplno, byl nejlepší verzí sebe, nejlejším hráčem, jakým může být.

Cílené obsažení práce na všeobecných pohybových schopnostech v tréninku vychová hráče a hráčky, kteří umí dobře ovládat a efektivně využívat své tělo. Ti se pak na základě pohybového základu lépe učí specifickým dovednostem daného sportu a jsou připraveni pracovat i na jeho kondičních nárocích, jsou také méně náchylní ke zraněním.

Pohybově lépe vybavení svěřenci dosahují lepších výkonů i ve specifických dovednostech. Pokud se povede pohybovou vybavenost pozvednout plošně, pozvedne se i celková úroveň softballu v ČR, potažmo konkurenceschopnost v mezinárodním porovnání.

Program Clash of Skills je primárně určen pro trenéry v kategoriích od 6 do 13 let.

O naší vizi s Radimem Jebavým

Povídání s Radimem Jebavým o stavu českého softballu, o motivaci trenérů a o důležitosti správné přípravy a rizicích té nesprávné.

SEDMERO NAŠEHO POSLÁNÍ

  • POMOCNÍK - Clash of Skills je trenérům mládeže pomocníkem při rozvoji pohybových schopností svěřenců.
  • METODIKA - Poslaním Clash of Skills je nabídnout metodiku rozvoje pohybových schopností, motivovat trenéry k jejímu pravidelnému zapojení do tréninku a informovat o její důležitosti.
  • POHYBOVÝ POTENCIÁL - Clash of Skills dbá na rozvoj pohybových schopností v době, kdy je pro jejich zlepšování dětské tělo a mozek nejcitlivější a může dosáhnout největšího posunu. Jde především o rozvoj reakčních, rychlostních, obratnostních a koordinačních schopností. Zanedbání tohoto rozvoje v daném věkovém rozmezí lze jen těžko později dohánět a dětem se tak vytváří limity pro další sportovní (a později kondiční a silovou) přípravu. Jde o tvz. senzitivní období (doc. PaedDr. Tomáše Periče, Ph.D.) - podrobnosti níže.
  • ZÁKLADNÍ NÁVYKY - Clash of Skills vede k vyšší efektivitě následného specifického (softballového) tréninku; svěřenci jsou vybaveni základními schopnostmi, na kterých mohou stavět a kterých tak efektivně využijí pro další speciální trénink. Mají správné návyky pro efektivní a zdravý pohyb. (Aplikace pro softball: Dítě se naučí pohybu na přední části chodidel, v polařském střehu pak pro něj bude poloha přirozená.)
  • OVLÁDÁNÍ TĚLA - Na základě důrazu na rozvoj koordinace a obratnosti se svěřenci naučí ovládat a používat své tělo tak, že i pozdější učení a také provádění jakýchkoli komplikovaných pohybů bude snazší, efektivnější a přirozenější. Svěřenec se naučí učit se pohyby, ovládat své tělo. Plánovat a efektivně provést pohyb.
  • SPORTOVCI - Clash of Skills připravuje děti pro sport. Clash of Skills vychovává sportovce pro softball.
  • ZDRAVÍ A PŘIROZENOST - Pokud dětem pomůžeme s porozuměním vlastnímu tělu, navyknou si ho používat a nenechají ho "zatuhnout". Vytvoříme jim tak základ pro zdravé přirozeně pohyblivé tělo, z jehož fukčnosti budou čerpat v pokročilém (dospělém) věku.


SENZITIVNÍ OBDOBÍ

(dočasná období zvýšené vnímavosti)

Ve vývoji člověka jsou různá období, která jsou vzhledem ke zrání mozku a těla ideální pro rozvoj určitých schopností. V tomto období dosáhneme rozvíjením dané schopnosti největšího posunu a zajistíme možnost využití maximálního potenciálu v dané schopnosti.

Zároveň, pokud rozvoj dané schopnosti v určeném období zanedbáme, těžko budeme rozvoj později dohánět; nikdy to již nebude tak jednoduché a tak efektivní.

Více o senzitivních obdobích najdete v publikacích doc. PaedDr. Tomáš Periče, Ph.D. (např. kniha Sportovní příprava dětí).